Previsió diària d'energia renovable

Concentra el teu consum elèctric a les hores amb més percentatge d'energia renovable per ser sostenible i generar Biyiuds (aplica només a la península ibèrica).