Com funciona l'EcoRating Biyiud per a empreses

EcoRating Biyiud és una classificació imparcial d'empreses que permet als consumidors prendre decisions de compra més informades i alineades amb la sostenibilitat.

Es basa en la informació real sobre sostenibilitat i l'impacte social i ambiental que les empreses tenen des dels seus processos, productes o serveis, i a través dels seus proveïdors, empleats i clients.

Sostenibilitat sense filtres

Com poden els consumidors confirmar que una empresa és realment sostenible? És una tasca realment difícil, i en pro de la transparència, no és suficient que sigui l'empresa la que ho informi. Es necessiten mecanismes imparcials que sintetitzin la sobreinformació existent, que la transformin en un missatge clar, i que a més prioritzin al consumidor com a eix de l'economia, del creixement i el desenvolupament sostenible.

En aquest context, l'EcoRating Biyiud té com a objectiu ajudar els consumidors a prendre decisions de compra amb un impacte positiu, permetent-los identificar fàcilment les empreses més sostenibles del mercat. Aquesta classificació permet als consumidors constatar elements de la sostenibilitat que abans passaven desapercebuts, com la seva pròpia participació en l'impacte de les empreses.

Parlem llavors de "sostenibilitat real" a l'EcoRating Biyiud perquè aquest indicador presenta avantatges únics perquè els consumidors identifiquen les empreses amb un impacte positiu integral:

  • És independent: Les empreses no influeixen en la decisió de l'EcoRating més enllà de millorar el seu propi impacte positiu i sostenibilitat.
  • Combat el greenwashing: Té en compte la informació real sobre l'impacte de les empreses.
  • Funciona en temps real: S'alimenta constantment de la relació de les empreses amb la societat i el medi ambient.
  • Inclou al consumidor final: Es potencia amb l'activitat final de consum sostenible.

Com funciona l'EcoRating Biyiud per a empreses

L'EcoRating Biyiud és el centre del sistema Biyiud. Aquest indicador innovador reflecteix l'acumulació de punts d'EcoValor que els agents del mercat intercanvien en les seves interaccions econòmiques de consum i producció sostenible. En el cas de les empreses, reflecteix l'acumulació de l'EcoValor des de les següents fonts:

  1. De les certificacions que garanteixen la sostenibilitat dels processos, productes i serveis.
  2. De la informació no financera sobre Responsabilitat Social Corporativa i resultats en criteris ESG (Environmental, Social and Governance).
  3. De proveïdors de productes i serveis.
  4. Dels empleats, quan aquests realitzen accions d'impacte positiu fora del negoci de l'empresa.
  5. Dels clients, ja siguin persones o altres empreses.

L'aplicació de l'EcoRating Biyiud en el sector empresarial és una evolució dels actuals sistemes de qualificació i classificació de les empreses al incloure la mesurament de les seves certificacions, avaluar la interacció d'aquestes amb els agents del seu entorn, i al ser capaç de donar resultats en temps real.

El resultat gràfic de l'EcoRating Biyiud és el valor normalitzat entre 0,1 i 5 de l'acumulat dels punts d'EcoValor que cada empresa obté respecte a les altres empreses del seu mateix sector. L'empresa amb més punts d'EcoValor Biyiud acumulats obté un 5 en l'EcoRating, i l'empresa amb menys Biyiuds obté un 0,1.

Les empreses milloren el seu EcoRating ampliant les seves certificacions de sostenibilitat, millorant la informació no financera dels seus processos, adquirint productes i serveis de proveïdors vinculats al sistema Biyiud, incentivant accions d'impacte positiu en els seus empleats, i captant i fidelitzant clients que realitzen accions d'impacte positiu amb Biyiud.