EcoReputación en temps real: La nova métrica de la sostenibilitat

13/05/2024
Biyiud

Com estan les empreses abordant la sostenibilitat en temps real?

Hola, volem parlar-vos sobre una emocionant innovació en el món de la sostenibilitat empresarial: el Directori Biyiud d'empreses sostenibles, una plataforma que presenta els resultats de l'EcoRating Biyiud per a empreses amb l'objectiu de transformar la forma en què les empreses i els consumidors interactuen en l'àmbit de la sostenibilitat. Deixeu-nos explicar-vos de què es tracta i per què és tan rellevant.

 

Innovació en sostenibilitat: L'EcoRating Biyiud

L'EcoRating Biyiud és una eina revolucionària que classifica les empreses segons el seu comportament sostenible integral per connectar la producció i el consum sostenibles. Què significa això? És una qualificació imparcial i en temps real que permet als consumidors prendre decisions de compra més informades, alineades amb la sostenibilitat, i que ajuda a les empreses sostenibles a ampliar i divulgar l'impacte positiu de les seves activitats.

Aquest indicador innovador reflecteix l'impacte positiu de les empreses en la sostenibilitat tracant el compromís, la cooperació, la transparència i la confiança cap a les marques incloent activitats de Valor Compartit amb proveïdors, empleats i clients. Amb el qual, estem redefinint el concepte de Valor Compartit en incloure les persones en la mesura de l'EcoReputació de les empreses, donant major rellevància a la seva participació en la sostenibilitat empresarial.

Amb l'EcoRating Biyiud i el Directori d'empreses sostenibles estem transformant l'avaluació de l'impacte de les empreses: és una mesura en temps real que permet comparar empreses de qualsevol sector, enfronta el Greenwashing i redueix el Greenpremium, evoluciona els criteris ESG (Environmental, Social and Governance) permetent traçar les seves variables, i inclou un nou abast de les emissions de CO2 dels clients de les empreses, com a nivell 4, perquè sigui un nou mecanisme de fidelització de consumidors.

 

EcoReputació empresarial en temps real

Per què és important l'EcoRating Biyiud? Perquè permet a les empreses divulgar la seva EcoReputació en temps real, un prestigi basat en el seu compromís ambiental i social que es construeix a partir de les certificacions de sostenibilitat en els seus processos i productes i de l'intercanvi d'EcoReputació amb proveïdors, empleats i clients.

Això converteix l'EcoRating Biyiud en un nou mecanisme de fidelització al mercat: Les empreses reben l'EcoReputació dels seus proveïdors de productes i serveis, i la dels seus empleats i clients per millorar en el seu EcoRating, la qual cosa incentiva accions d'impacte positiu que van més enllà dels seus negocis i reforça la seva relació amb la societat.

 

Empreses sostenibles de tots els sectors i mides

El Directori presenta d'una manera àgil les empreses sostenibles de diferents sectors i mides o si pertanyen al comerç de proximitat, per donar visibilitat sobre com aquestes estan afrontant reptes ambientals, socials i econòmics: d'on ve el seu producte, com ho fan, qui ho ven i, sobretot, qui ho compra.

Per a cada empresa es destaquen les seves característiques principals a mode d'insígnies; per exemple, energia 100% renovable en el cas de les comercialitzadores elèctriques, 100% de productes sostenibles en el cas dels supermercats, botigues o plataformes d'alimentació i begudes, o 100% lliure de crueltat animal en el cas de les empreses de moda.

Cada empresa compta a més amb una fitxa en la qual es descriuen les variables, o EcoAtributs, que resulten en temps real en l'EcoRating Biyiud. Aquests EcoAtributs es descriuen com a fonts d'EcoValor que les empreses obtenen de les certificacions de sostenibilitat dels seus processos i productes, i de les interaccions d'EcoReputació amb els seus proveïdors, empleats i clients.

 

Prenent decisions de compra informades

Per als consumidors, identificar empreses veritablement sostenibles és crucial però també desafiador. L'EcoRating Biyiud simplifica aquesta tasca en proporcionar una visió clara i sense prejudicis. Els consumidors poden participar activament en la sostenibilitat empresarial en triar marques amb la millor EcoReputació.

Aquest és l'objectiu del Directori d'empreses sostenibles: ajudar a que els consumidors participin en la sostenibilitat empresarial des de les seves pròpies activitats diàries de consum com a enllaços finals de la cadena de producció i servei, prenent decisions en base a una informació transparent, clara i directa a favor dels productes i serveis d'impacte positiu.

 

Potenciant l'impacte positiu i el Valor Compartit

El nostre propòsit és convertir la sostenibilitat en riquesa. Fem servir tecnologies innovadores, com Blockchain, per garantir la integritat de l'EcoReputació. Això ens permet abordar el Greenwashing i el Greenpremium per promoure un mercat més transparent, amb productes i serveis d'impacte positiu més accessibles i assequibles per a tots els consumidors.

Junts, estem creant un ecosistema on les accions individuals tenen un impacte real en la sostenibilitat global. Dia a dia, seguim alimentant i ampliant el Directori d'empreses sostenibles per incloure empreses de tots els sectors, i treballem per ampliar la seva aplicació a entitats que estiguin impactant positivament en altres entorns, com poden ser les ciutats, universitats i altres ecosistemes de Valor Compartit.

 

Enllaços d'interès: