Servei per a la Ciència Ciutadana

La participació de les persones com a consumidors finals de nous productes i serveis i dels resultats dels avanços científics és indispensable per obtenir innovacions millor adaptades als requisits del mercat.

No obstant això, en projectes de gran magnitud realitzats a Living Labs i en els quals els ciutadans han de contribuir activament a la ciència amb el seu esforç intel·lectual o donant suport al coneixement amb les seves eines o recursos, dades i interacció, es requereixen majors incentius.

En aquests escenaris, els punts d'EcoValor Biyiud poden ser un gran mecanisme per incentivar la participació en la ciència ciutadana. Els Biyiuds es poden utilitzar per recompensar les persones en:

  • Projectes contributius o de cocreació en els quals els participants han de contribuir amb la recopilació de dades, o en el mateix anàlisi i difusió d'aquestes.
  • Projectes col·laboratius en els quals els participants analitzen mostres i a vegades ajuden a dissenyar l'estudi, interpretar les dades, extreure conclusions o difondre els resultats.
  • Projectes cocreats en els quals els participants col·laboren en totes les etapes del projecte, incloent-hi definició de preguntes, desenvolupament d'hipòtesis, discussió de resultats i resposta a noves preguntes.
  • Projectes d'aprenentatge en els quals els participants són estudiants supervisats per educadors i científics.