Accessibilitat

DECLARACIÓ DE RESPONSABILITAT

Biyiud SL s’ha compromès a fer accessible el seu web biyiud.eco de conformitat amb la norma UNE-EN 301549:2022 que, a la vegada, està basada amb la norma d’accessibilitat global WCAG 2.1.

PRESENTACIÓ DE SUGGERIMENTS, QUEIXES O RECLAMACIONS

Qualsevol persona pot demanar el compliment dels requisits d'accessibilitat per mitjà del correu electrònic input@biyiud.tech.

SITUACIÓ DE COMPLIMENT

El web biyiud.eco és conforme amb la norma UNE-EN 301549:2022.

  • Nivell d'accessibilitat: AA WCAG 2.1

  • Data de l'última revisió: 03/01/2024